KATARINA GILL

Glaskonstnär

Verksam i GLASVERKSTAN, en egen ateljé och verkstad.
Arbetar främst med planglas i blyinfattade glasmålningar
och fristående glasfigurer.

Glasverkstan ligger i Kullabygden i nordvästra Skåne.

Adress:
Katarina Gill/Glasverkstan
Norra Kustvägen 740
263 72 Skäret

+46 /0/707 674523