GLASVERKSTAN

Glasverkstan byggdes 1955 av konstnären Ralph Bergholtz (1908 -1988), sedan 1988
har jag fortsatt verksamheten och arbetar med planglas i olika tekniker.
Högbränningstekniken lever vidare både i blyinfattade glasmålningar och fria glasfigurer.