PROJEKT

”GLASMÅLARNA I BRUNNBY”, ett forskningsprojekt som jag  tillsammans med konsthistorikern Linda Fagerström  och med stöd av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen
deltar i. Vi dokumenterar den omfattande verksamheten i Glasverkstan med konstnären Ralph Bergholtz som drivande kraft fram till 1988.
Material samlas för en bildrik publikation där skisser, brev, tidningsklipp och fotografier ger en levande bild av den kreativa miljön.
En del i projektet var utställningen ”Ralph Bergholtz och Glasverkstan i Skäret” som visades på Höganäs Museum 2013 (9/11 – 29/12).

Ralph Bergholtz