UPPDRAG

Ett urval

2013 – Restaurering av Ralph Bergholtz blyinfattade glasmålningar  i Väsby Kyrka.
           Glasmålningarna (6 st.) utfördes 1947/1948 och invigdes 1952.

2012 – Blyinfattat glas / ytterdörr

2011 – Blyinfattat glas / äldre bostadsrätt i Lund (bilderna tagna innan montering)

2008 – Utsmyckning / Sälgen äldreboende matsal

2007 – Blyinfattat glas / ytterdörr

2007 – Blyinfattat glas / Rönnekyrkan